Výhody xRM

Dynamics CRM však není pouhým produktem, jedná se xRM platformu umožňující se nejen dokonale přizpůsobit konkrétní společnosti na míru, ale umožňuje doplnit libovolné další moduly jako je například projektové řízení (od příležitosti, forecastu nákladů a výnosů, vykazování času na projektech, až po fakturaci a tisk předávacích protokolů), integraci e-shopem, správa pohledávek, call centrum, zákaznický helpdesk, projektové objednávky a mnoho dalších možností užití.

XRM je stejná platforma, která je základem pro dnešní Microsoft Dynamics CRM.

  CRM XRM
Definice

C = Customer / zákazník

Správa zákazníků, automatizace maketingu, prodeje a servisních operací

X = jakákoliv business entita

Správa všech business vazeb, není rozdíl mezi předdefinovanou entitou a jakoukoliv implementovanou dodatečně, řídí kompletní proces A-Z

Používá Marketing, obchod, servis Jakýkoliv team společnosti
Ke správě Vztahů se zákazníky Jakékoliv vazby
Automatizace Marketingu, obchodu, servisu Jakýchkoliv procesů
Sleduje 360° stupnů pohledu na zákazníky Bez limitu
Možnosti Omezené, limitováno tvůrcem software bez možnosti kustomizace Bez limitu, všechny části aplikace, od formulářů, sloupců, procesů, až po integrace jsou podporovány.


Nasazení řešení xrm na základech Microsoft Dynamics CRM poskytuje několik zásadních výhod.

  • Zvýšená automatizace - řešení xRM umožňuje automatizovat celou řadu kritických nebo monotónních úkolů, které by zaměstnanci jinak museli procesovat ručně, navíc jen s obtížnou zdokladovatelností a sledovatelností
  • Rychlejší nasazení - platforma Microsoft Dynamics CRM obsahuje systém plug-inů pro rozšíření funkčnosti systému jádra, takže vývojáři nemusí stavět kustomizace od nuly.
  • Bezpečnost - Microsoft Dynamics CRM poskytuje robustní bezpečnostní funkce, včetně bezpečnostních rolí pro uživatele a objekty, které omezují přístup k citlivým údajům, SSL spojení pro přenos dat je samozřejmostí.
  • Stabilita - Microsoft Dynamics CRM poskytuje vysokou stabilitu systému, ve spojení s SQL Serverem v clusteru a load balancingem, je dostupný a vhodný i pro mission critical systémy.
  • Integrace - řešení xRM můžete připojit k existujícím systémům ERP, integrovat synchronizaci nabídek, objednávek a faktur, Vaši obchodníci budou mít vždy aktuální a kompletní přehled o svých zákaznících v jednom systému a vždy s sebou (Outlook klient - online i offline verze).
  • Výkonné nativní funkce - řešení xRM postavené na základech Microsoft Dynamics CRM poskytuje výkonný systém pracovních procesů (workflow), reportingu, modelování dat a webových služeb.
  • Použitelnost - uživatelské rozhraní aplikace Microsoft Dynamics CRM je okamžitě známé každému, kdo používá aplikace Microsoft Office.
  • Škálovatelnost - řešení xRM lze škálovat tak, aby odpovídala potřebám jakékoliv organizace, bez ohledu na velikost.