Microsoft SharePoint - informační systém

Intranetový portál SharePoint umožní Vaší firmě snadno a rychle spravovat informace, sdílet znalosti mezi zaměstnanci, podporovat jejich tvůrčí činnost a v neposlední řadě zavést jasný způsob řízení toku informací uvnitř firmy (schvalování dovolených, objednávek, faktur, projektový management a mnoho další agend).

Proč nasadit ve firmě intranetový portál?

 • Produktivita - intranet může výrazně pomoci zaměstnancům najít správné informace/aplikace, potřebné k jejich práci, relevantní k jejich pozici.
 • Úspora času  - všechny informace jsou na jednom místě, logicky řazeny, s možností fulltextového vyhledání. Všechny informace jsou tak kdykoliv a kdekoliv dostupné během okamžiku.
 • Řízené procesy - firemní procesy pod kontrolou, jasný a vždy zdokladovatelný proces průběhu schvalování nákupních objednávek, faktur dodavatelů, schvalování dovolených nadřízeným
 • Flexibilita - intranet může obsahovat celou řadu aplikací, není to pouze úložiště dokumentů, ale komplexní aplikační platforma, která může obsahovat SMS bránu, reporty z CRM, objednávkový formulář, FAQ, bug/feature tracking systém atd.
 • Jednotnost - intranet umožňuje sjednotit rozptýlené firemní znalosti, jako jsou firemní příručky, manuály, postupy apod., u kterých je potřeba zajistit dostupnost pro celou firmu, do jednoho místa, centrálně dostupného i z prostředí home office či od klienta.
 • Budování teamu - intranet může hrát zásadní roli při vytváření smyslu pro týmovou práci a společný cíl. Intranety často obsahují novinky, fotky, fóra, ankety, které mohou přispět k lepšímu vyjádření sebe sama a zpětné vazbě pro jednotlivé úrovně zaměstnanců ve společnosti.
 • "Generation Y Ready" - jedna z nejdůležitejších vlastností každého intranetu, svět IT se mění ať chceme či nikoliv, zejména díky nové generaci Y, vyrostlé na Facebooku a webových službách, pro které jsou nepředstavitelné produkty typu SAP/Navision/Axapta, ale všechno musí mít nutně interaktivní webovou podobu a líbivý vzhled, přesně tyto paramety nový SharePoint bezesporu splňuje.

Klíčové vlastnosti

Správa dokumentů
Sdílení a správa dokumentů, řízená dokumentace, schvalování hlavních verzí dokumentů, nastavení automatické skartace či revize dokumentu, komplexní nastavení oprávnění. S pomocí naší nadstavby řízené dokumentace DevIT - IntelliDoc
Historie verzí
Jedna z nejdůležitějších funkcí sdílení dokumentů a obsahu, vždy je možné nejen vrátit se zpět k jakékoliv historické verzi dokumentu, ale je navíc možné i jednotlivé verze dokumentu porovnávat a zobrazit rozdíly.
Oznámení 
Ideální pro novinky webu, komunikaci důležitých zpráv a upozornění na plánované akce - uživatele můžete notifikovat rovnou i do emailu, podělit se s úžasnou firemní novinkou, poptat doporučení nového zaměstnance, ale zároveň nechcete, aby zpráva zapadla v emailu, ale naopak byla vždy snadno dohledatelná.
Diskuzní fóra 
Vnitrofiremní diskuze jako nástroj. Poslední verze nabrala výrazný sociální směr, kdy je nyní plně integrována podniková sociální síť Yammer. Celé řešení intranetu je tak kompatibilní s tzv. "generací Y", která se nejsnáze pohybuje po webových portálech podobných sociální síti Facebook - je to úžasná možnost, jak je oslovit a zatáhnout do nitra firmy. 
Události 
Publikace událostí a plánovaných aktivit společnosti nebo jedince.
Skupinové plánování 
Plánování událostí a sdílení pro celý team pro lepší přehled vytíženosti zaměstnanců.
Průzkum mínění 
Provádění veřejných průzkumů, například jednoduchý způsob objednávky jídla ve firemní kantýně na druhý den, případně komplexní vyhodnocení oblíbenosti zaměstnance a jeho silných a slabých stránek pomocí naší nadstavby DevIT - 360° Feedback (Hodnocení 360°)
Úkoly 
Správa úkolů pro jednotlivce nebo team. Uživatelé si mohou poznamenávat své úkoly, stejně tak mohou nadřízení vytvářet úkoly pro své podřízené a z jednoho místa sledovat jejich stav řešení. S pomocí našeho doplňku DevIT - TaskIT uvidíte všechny svoje úkoly agregované na jednom místě, a to nejen z SharePointu, ale i z Dynamics CRM. Samozřejmostí je i pohled na stav úkolů, které jste zadal ostatním - tedy kontrola plnění přidělených úkolů.
Správa uživatelů 
Přidat, upravit, smazat uživatele, přiřazení práv pro každého uživatele individuálně + kontrola přístupu (výpis kam má daný uživatel přístup a jaký)
Uživatelské role
Plná kontrola nad oprávněním spravovat portál, každý uživatel má předem specifikované oprávnění pro různé akce.
Koš intranetu
Všem se jistě podařilo omylem odstranit důležitý dokument, desktopové operační systémy mají koš již dlouhá léta, má ho ale Váš intranet? U SharePointu je to samozřejmostí od jeho raných verzí, dokonce dvoustupňový, kdy i pokud uživatel svůj vlastní koš vysype, má administrátor stále dalších 30 dní (konfigurovatelně) na obnovení dokumentu, čímž je možné jakýkoliv dokument vrátit zpět i při záměrném odstranění zaměstnancem bez nutnosti obnovy celé databáze ze zálohy.

Příklady realizovaných projektů/modulů na platformě SharePoint

 • Řízená dokumentace (DevIT - IntelliDoc) - podnikový integrovaný systém řízené dokumentace je hierarchicky uspořádaná knihovna dokumentů na platformě SharePoint řešící v elektronické formě proces tvorby, evidence, šíření a pravidelného prověřování řízených dokumentů v duchu pravidel daných souborem mezinárodních norem ISO 9000.
 • Hodnocení 360° (DevIT - 360° Feedback) - nadstavba SharePointu, která využívá celovětové známé metody anonymního hodnocení pracovního výkonu jednotlivce, pomocí dotazníkového šetření. Šetření probíhá s využitím zaměstnanců uvnitř firmy tak, že každý hodnocený je hodnocen jak svými kolegy, tak podřízenými a nadřízenými. Zároveň hodnotí sám sebe, čímž vznikne ucelený soubor hodnocení osoby včetně sebehodnocení. Nejen hodnocený má tak možnost porovnat své hodnocení s tím, jak jej vidí ostatní. Získá tak cennou zpětnou vazbu.
 • Systém plánování a schvalování dovolených
 • Evidence zápisů z porad a jednotlivých úkolů
 • HelpDesk - řešení interních problémů a požadavků (nefunkční tiskárna, prasklá žárovka, problém s aplikací).
 • Management podnikových směrnic
 • Sdílené kontakty zaměstnanců/telefonní seznam
 • Rezervace sdílených zdrojů - projektoru, automobilu, zasedací místnosti.
 • Zaměstnanecké benefity - zaměstnanci si vybírají dostupné benefity formou e-shopu a nadřízený odeslaný "košík" schvaluje (každý má stanovený kredit dle například pozice nebo délky trvání zaměstnaneckého poměru)
 • Extranetové aplikace - sdílení dokumentů a projektových podkladů se subdodavateli (externí uživatelé nemusí být ani v Active Directory, více na produktové stránce www.fbasuite.com)
 • Řízení zakázek/projektů - přehledná evidence všech projektů, jejich aktuálního stavu, dokumentace, zdrojů a nakladů na ně. Jedná se o alternativu k Project Serveru, který může být pro většinu malých až středních projektů až příliš komplexní.


Společnost DevIT poskytuje služby:

 • návrh řešení
 • implementace dle konkrétních potřeb společnosti
 • kustomizace - vývoj workflow, pluginů, nastavení procesů
 • integrace - napojení na externí systémy, ERP (NAV, AX,...)
 • vývoj modulů na zakázku
 • branding dle corporate image